Privacy statement

Onze privacyverklaring is bijgewerkt op 14 mei 2018

JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK
Met onze expertise helpen we organisaties te groeien en te bouwen aan hun toekomst door de beste professional aan de organisatie te verbinden en door mee te denken over de inhoud van functies en opdrachten. Professionalsdagen we uit om de juiste keuzes te maken in hun carrière en zichzelf te blijven ontwikkelen. Ook na plaatsing blijven we voor hen een adviseur met betrekking tot de invulling van de rol. Ons vakgebiedhelpen we verder door naast te werven en selecteren, ook zelf talent te ontwikkelen en begeleiden, zodat we in ons vakgebied blijven beschikken over professionals met de juiste kennis, competenties en vaardigheden waar de toekomst om vraagt. 

Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over jou verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van SchaalX Holding BV (hierna te noemen: 'SchaalX´), KVK-nummer 30194125, Pythagoraslaan 101, 3584 BB te Utrecht. SchaalX is bereikbaar via info@schaalx.nl. 

 1. INLEIDING
  Wanneer jij je inschrijft in onze database, bijvoorbeeld door te solliciteren op een vacature, deel je als geregistreerde kandidaat jouw professionele identiteit, jouw werkervaring en kennis ten behoeve van carrièrekansen. We bieden jou keuzes over de gegevens die we verzamelen en gebruiken zoals is beschreven in deze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring.Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij SchaalX en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. 
  Je dient je ervan bewust te zijn dat SchaalX niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. SchaalX respecteert de privacy van alle sollicitanten, flexkrachten, kandidaten, werknemers, klanten, leveranciers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SchaalX handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de ‘AVG’) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van SchaalX te gebruiken, dan wel door de website van SchaalX te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.  

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE? 

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Inschrijving
Je hoeft bij inschrijving behalve je emailadres, in eerste instantie nog geen persoonlijke gegevens te delen of te uploaden. Als je er echter voor kiest dit niet te doen, is de kans kleiner dat we een goede match kunnen maken tussen enerzijds jouw profiel en anderzijds actuele vacatures.
Bij inschrijving en/of sollicitatie geven we jou de mogelijkheid om de onderstaande gegevens in een (persoons) eigen account te registreren:  

 • Naam, adres, emailadres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, geslacht;  
 • Specialisme(n), aantal jaren werkervaring, branche ervaring, huidig bruto maandsalaris o.b.v. 40 uur per week, je cv in word, gewenst dienstverband, gewenste werkregio, gewenst aantal werkuren per week;  
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof, wensen ten aanzien van je toekomstige functie/opdracht, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (zoals referenties). 
 • Eventuele gegevens die door jou zijn verstrekt tijdens een gesprek en waarvan aantekeningen worden bijgehouden; 
 • Bij je inschrijving/sollicitatie kun je ervoor kiezen om je gegevens in te vullen op basis van je LinkedIn profiel. Indien je hiervoor kiest, ga je akkoord met het feit dat wij de volgende LinkedIn gegevens van jou verzamelen: je naam, foto, kopregel en huidige functies.  

Aan de slag voor SchaalX
Op het moment dat je via SchaalX gaat werken/werkt/hebt gewerkt, vragen we je om de volgende gegevens:  

 • Naam, adres, emailadres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, geslacht; 
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, KvK inschrijving (indien van toepassing);  
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie; diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres,., nationaliteit, informatie over opleidingen, VAR verklaring; 
 • Gegevens over beschikbaarheid, beroep, betrekking, arbeidsverleden en verlof; 
 • Financiële gegevens zoals onder andere bankrekening nummer in verband met facturatie; 
 • Daarnaast verwerken wij op verzoek van sommige van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening. Deze gegevens worden pas verstrekt na overleg met jou. 

Pasfoto/video
Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren van de pasfoto in de database en het delen met derden zoals mogelijke opdrachtgevers. Op elk moment kun je zelf je pasfoto weer verwijderen uit je profiel. Hetzelfde geldt voor een mogelijke vrijwillige video sollicitatie. Dit foto- en videomateriaal wordt zo spoedig mogelijk na de sollicitatie verwijderd.

Nieuwsbrief
Door je in te schrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuwsberichten, evenementen, trainingen en ideeën over interessante onderwerpen uit jouw vakgebied. 

Vacaturemailservice
Op de website van SchaalX bieden we je de mogelijkheid om je in te schrijven op onze vacaturemailservice voor de automatische ontvangst van de nieuwste vacatures. Je ontvangt dan actuele vacatures op basis van een door jou zelf ingevuld vacaturefilter. Je kunt 4 filters zelf instellen, te weten: vakgebied, soort dienstverband, werkregio en aantal uren per week dat je wilt werken.

Minderjarigen
Minderjarigen, dat wil zeggen personen onder de achttien jaar, kunnen zich niet registreren. 

3. DOELEINDEN
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot elkaar te brengen; 
 • Om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site, om sollicitaties in behandeling te nemen, aan de hand daarvan contact met de betreffende persoon op te nemen en om te delen met de bij de vacature behorende organisatie; 
 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert), waarbij je zelf kunt aangeven in welke vacatures je geïnteresseerd bent; 
 • Om je te benaderen voor mogelijke interesse events zoals masterclasses of mogelijke andere events die voor jou interessant kunnen zijn en voor het versturen van  nieuwsbrieven  uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld; 
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vaste functies of interim opdrachten, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks waar je medewerking aan verleent en social media checks van publieke profielen; 
 • Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante (financiële) administratie uit te voeren;  
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;  
 • Om ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;  
 • Om voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;  
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving;  
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch; 
 • Om onze websites, diensten en producten, te verbeteren. 

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacyverklaring.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de aangevraagde diensten, voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht, voor de administratieve verwerking van deze overeenkomsten en voor de nakoming van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. Zo leveren wij gegevens aan de navolgende derden: 

 • Dochterondernemingen van SchaalX; 
 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (flexkrachten of werknemers), waarbij in elk geval, in overleg met jou, het cv wordt verstrekt; 
 • Tussenpersonen die de administratie en de betalingen voor ons verzorgen;  
 • Arbodienst, verzekeringsmaatschappijen die verzekeringen voor SchaalX verzorgen, pensioeninstanties.  

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.  

Sluiting van account
Als je ervoor kiest om jouw SchaalX account te sluiten, zijn jouw persoonlijke gegevens in het algemeen binnen 24 uur niet meer zichtbaar voor gebruikers van onze database. Als we verder geen overeenkomst met jou zijn aangegaan, verwijderen we de gegevens van een gesloten account in het algemeen binnen 30 dagen nadat de account is gesloten, behalve zoals hieronder is aangegeven. We bewaren jouw persoonlijke gegevens wel nadat je jouw account hebt gesloten als dat redelijkerwijs nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie), voorschriften na te leven, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven en om fraude en misbruik te voorkomen. Als we wel met jou een overeenkomst zijn aangegaan, gelden de eerder beschreven uitgangspunten. 

 1. PROFILERING EN COOKIES.
  Wij maken gebruik van cookies om onze website goed te laten werken. Daarnaast maken we gebruik van cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden, jou de mogelijkheid te geven om berichten vanaf onze website te delen via social media en om relevante content of vacatures te kunnen tonen op websites van anderen. 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van SchaalX kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Wil je meer weten over cookies en hoe je deze kan aan- of uitzetten? Lees dan onze Cookieverklaring.
 

5. BEVEILIGING 

Voor de registratie van kandidaten gebruikt SchaalX een beveiligd protocol, https. De aldus verkregen gegevens worden door SchaalX opgeslagen in een adequaat beveiligde database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. We werken met een gerenommeerde partij die onze hosting verzorgt en adequate  beveiliging van de gegevens verzekert.
 

 1. BEWAARTERMIJN GEGEVENS
  We zullen de gegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de services, voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben of als er een wettelijke verplichting daartoe geldt.

7. JOUW KEUZES EN RECHTEN
Gegevensopslag
Aangezien je zelf jouw account kunt beheren, kun je op ieder willekeurig moment de gegevens van jouw account inzien of aanpassen. Ook kun je op ieder moment jouw account sluiten. Zolang je dit niet doet, blijft jouw account open en bewaren wij jouw gegevens. Ieder jaar helpen wij je herinneren aan jouw inschrijving en wijzen we je op de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Recht op toegang tot en controle over jouw persoonlijke gegevens
We bieden keuzes ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van jouw gegevens, zoals het verwijderen of corrigeren van gegevens die je hebt opgenomen in jouw profiel.

Voor persoonlijke gegevens die we over jou hebben: 

 • Gegevens verwijderen: je kunt ons vragen al jouw persoonlijke gegevens of slechts bepaalde gegevens te wissen of te verwijderen (bijv. als jij van mening bent dat deze niet meer nodig zijn om je onze dienstverlening te bieden). 
 • Gegevens wijzigen of corrigeren: je kunt sommige van jouw persoonlijke gegevens wijzigen via jouw eigen account. Ook kun je ons in bepaalde gevallen (als er iets onjuist is) vragen om jouw gegevens te wijzigen, bijwerken of herstellen. 
 • Bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: je kunt ons vragen om het gebruik van al jouw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen of het gebruik te beperken (wanneer jouw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard). 
 • Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: je kunt ons vragen om een kopie van jouw persoonlijke gegevens en een kopie van jouw persoonlijke gegevens die machinaal leesbaar is.

Betrokkenen kunnen hier meer informatie lezen over hoe dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend. Je kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder en zo jouw verzoek indienen. 
 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

 1. 8. OVERIGEBELANGRIJKE INFORMATIE 

Gebruikersvoorwaarden
Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan apart omschreven in onze Gebruikersvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook apart op onze website te vinden.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. SchaalX is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. 

9.  WIJZIGINGEN
SchaalX behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we jou hiervan op de hoogte zodat je de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, kun je te allen tijde jouw account sluiten. 

Als je gebruik blijft maken van de website nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in deze Privacyverklaring hebben gepubliceerd of verzonden, zal de aangepaste Privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn. 

 

 1. VRAGEN EN FEEDBACK
  We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en onze eigen Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: info@schaalx.nl of bellen op nummer: 030-263 14 14.